Innkaupastefna

Inngangur

Innkaupastefnu NLSH ohf. (hér eftir NLSH) er ætlað að skapa ramma utan um innkaup félagsins sem tekur mið af því lagaumhverfi sem félagið starfar í. Félagið starfar eftir lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, lögum um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001 og hefur í heiðri viðmið um góða starfshætti fyrir starfsmenn sem annast opinber innkaup, gefin út af fjármála- og efnahagsráðuneyti 3. janúar, 2013. NLSH annast framkvæmd útboða, innkaupa, rammasamninga og eignasölu fyrir félagið.

Markmið

Markmið innkaupastefnu NLSH er að innkaup félagsins séu skýr, gegnsæ, og rekjanleg, hagkvæm og jafnræðis gætt. Öll innkaup yfir viðmiðunarmörkum OIL eru útboðsskyld og útboðsreglum sem gilda innan EES svæðisins fylgt. Við innkaup og rekstur samninga skal taka tillit til sjálfbærnisjónarmiða s.s. gæða-, heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og öryggissjónarmiða.

Starfsmönnum er kynnt innkaupastefna NLSH og innkaupaferla sem í gildi eru hverju sinni og eru endurskoðaðar og uppfærðar reglulega. Innkaupateymi NLSH hefur með höndum innkaup fyrir hönd félagins.

Innkaupastefna NLSH var samþykkt á fundi stjórnar þann 15. desember 2023 og skal endurskoðuð eftir þörfum eða a.m.k. á tveggja ára fresti. Framkvæmdastjóri og aðrir stjórnendur NLSH bera ábyrgð á að stefnunni sé framfylgt.

Þannig samþykkt á stjórnarfundi Nýs Landspítala ohf.

Reykjavík, 15. desember 2023

Í stjórn Nýs Landspítala ohf.

________________________

Finnur Árnason

________________________

Dagný Brynjólfsdóttir

________________________

Sigurður H. Helgason