Tæknimál og þróun

Önnur verkefni félagsins ná til uppbyggingar stoðbygginga Landspítala svo sem eldhúss, vörumóttöku og flokkunarstöðvar. NLSH vann ítarlega greiningu á ástandi núverandi húsnæðis spítalans sem er um 150.000 m2.

NLSH annast jafnframt innkaup á miðlægum tæknibúnaði ásamt lækninga- og rannsóknatækjum og öðrum búnaði í nýbyggingarnar.

Í meðferðarkjarna og rannsóknahúsi verður sett upp sjálfvirkt flutningskerfi sem mun flytja sorp og óhreint lín frá deildum í lokuðum rörum yfir í flokkunarstöð þar sem sorpið verður flokkað sjálfvirkt í viðeigandi gáma og líninu komið fyrir í língrindum til flutnings í þvottahús.

Í meðferðarkjarna og rannsóknahúsi verður einnig sérstakt rörpóstkerfi fyrir flutning á smávöru og sýnum eins og lífsýnum, lyfjum og blóðpokum. Kerfinu er ætlað að tryggja hraðar og öruggar sendingar innan og á milli bygginganna og auka sjálfvirkni og rekjanleika sendinga.

Þá verður sett upp sjálfvirkt, tölvustýrt vagnakerfi í byggingunum fyrir flutninga á mat, hreinu líni, vörum frá vörumiðstöð og stærri lyfjaeiningum.

Í meðferðarkjarna er gert ráð fyrir um 7.000 lækningatækjum og í rannsóknahúsi um 2.000 rannsóknatækjum. Hluti búnaðar Landspítala verður nýttur áfram í nýbyggingunum en annan búnað mun NLSH bjóða út með formlegum hætti samkvæmt lögum um opinber innkaup. NLSH mun jafnframt skipuleggja og annast flutninga úr núverandi byggingum Landspítala í nýju byggingarnar.

Upplýsingatækni í nýjum byggingum

NLSH hefur verið falið að tryggja að allir þættir sem snúa að upplýsingatækni, þ.m.t. hugbúnaður og vél/tæknibúnaður séu til staðar við flutning LSH í nýjar byggingar við Hringbraut. Markmið verkefnisins er að upplýsingatækni stuðli að aukinni hagkvæmni í rekstri LSH, auknu öryggi sjúklinga, öryggi í meðferð upplýsinga, bættri upplýsingagjöf og bættri þjónustu við sjúklinga.´

Verkefnið verður unnið með reynslumiklum ráðgjafastofum sem unnið hafa í sambærilegum verkefnum á sviði upplýsingatækni á heilbrigðisstofnunum/háskólasjúkrahúsum erlendis. Þá verður verkefnið einnig unnið í nánu samstarfi við LSH.

Höfð verður í huga tenging við aðra vinnu í þessum málaflokki hér á landi, s.s. stýrihóp um stafrænar lausnir í heilbrigðisþjónustu sem heilbrigðisráðuneytið hefur skipað, sem og stafræna stefnu heilbrigðisráðuneytisins frá 2021 og heilbrigðisstefnu stjórnvalda til ársins 2030.