Göngubrú milli meðferðarkjarna og Barnaspítala

5. febrúar 2024

NLSH óskar eftir tilboði í útboðsverkið göngubrú milli meðferðarkjarna og Barnaspítala. Verkefni þetta nær til smíði, uppsetningar og fullnaðarfrágangs á ytra og innra byrði tengibrúar á milli meðferðarkjarna og Barnaspítala. Þeir verkþættir sem taldir eru upp í yfirliti yfir verkefnið eru stærstu verkþættir verkefnisins:

Burðarvirki:

 • Smíði á stálvirki, 11.290 kg.
 • Uppsetning á brú

Frágangur utanhúss:

 • Breytingar á útvegg Barnaspítala
 • Glerjun, 115 m2
 • Þakfrágangur, 74 m2
 • Járn og blikksmíði

Frágangur innanhúss:

 • Gólfefni, 65 m2
 • Innveggir
 • Innihurðir
 • Loftaklæðning
 • Málun, 88 m2

Lagnir og loftræsting:

 • Hitakerfi
 • Vatnsúðakerfi
 • Loftræsikerfi

Raflagnir:

 • Lýsingarbúnaður
 • Brunaviðvörunarkerfi
 • Fjarskiptakerfi
 • Öryggis- og aðgangskerfi
 • Athuga ber að myndin er af göngubrú á sjúkrahúsi í Danmörku og tengist frétt ekki beint