Fréttasafn: 2009

Fyrirsagnalisti

New national hospital

Landspítalinn - hvert er hlutverk hans og hvar á hann að vera? - 11. desember 2009

Rúmur áratugur er liðinn frá því umræður um nýtt hús fyrir háskólaspítala hófust fyrir alvöru hérlendis, nokkru áður en spítalarnir í Reykjavík voru sameinaðir í einn um mitt ár 2000. Um 2-3 árum síðar var hinni nýju spítalabyggingu valinn staður á Grænuborgartúni, á lóð Landspítalans við Hringbraut. Í þessari grein ætlum við að rifja upp á hverju sú ákvörðun var byggð. 

Lesa meira
New national hospital

Löngu ákveðið að sameina Landspítala við Hringbraut - 19. nóvember 2009

Nú þegar hillir undir að loksins verði hafist handa um uppbyggingu sameinaðs sjúkrahúss í Reykjavík, Landspítala við Hringbraut, hafa eina ferðina enn vaknað upp umræður í fjölmiðlum og á bloggsíðum um staðarval hins nýja Landspítala þrátt fyrir að ákvörðun þar um hafi verið tekin fyrir löngu af þar til bærum aðilum.Þar sem nokkuð virðist skorta upp á að ýmsir þeir sem hafa tjáð sig um staðarvalið hafi kynnt sér rökin fyrir þessari ákvörðun teljum við nauðsynlegt að draga þau saman í stuttu máli. Allar skýrslur og greinargerðir er lúta að efninu má nálgast á verkefnavef nýs háskólasjúkrahúss,www.haskolasjukrahus.is

Lesa meira
New national hospital

Landspítali-háskólasjúkrahús – óráðleg framkvæmd á röngum stað - 12. nóvember 2009

Nokkrir stjórnmálamenn hafa að undanförnu haft það á orði, að ákvarðanir um skipulagsmál væru mjög „pólitískar“. Það þýðir væntanlega, að þeim finnist tímabært að hafa afskipti af skipulagsmálum í mikilli alvöru. Stjórnmálamenn eru meðal annars til þess kjörnir, að móta stefnu sem fram kemur í skipulagi. Það er þó ekki þar með sagt, að þeir hafi frjálsar hendur til að gera hvað sem þeim dettur í hug. Nú, á 21. öldinni er fólk um allan heim farið að gera auknar kröfur til stjórnmálamanna um að þeir vandi vel, og betur en fyrr, til hverskonar stefnumótunar og meti vandlega þá kosti, sem til greina koma. Sú krafa verður sífellt háværari, að kjósendur fái að vita hvað mismunandi stefnumótun kostar og hvaða afleiðingar hún hefur, ekki bara á umhverfið, heldur líka á líf okkar og framtíð, ákvarðanatakan sé gagnsæ, kostir og gallar kynntir og verðmiðinn skrifaður á grundvelli bestu fáanlegu upplýsinga. Það erum jú við, skattborgararnir, sem pungum út fjármununum þegar upp er staðið. 

Lesa meira
New national hospital

Landspítalinn - 19. júní 2009

Starfsemi Landspítala háskólasjúkrahúss (LSH) er gríðarlega mikilvæg. Á spítalanum liggja veikustu sjúklingar landsins og þar er boðið upp á sérhæfðustu, viðkvæmustu og flóknustu þjónustuna innan heilbrigðiskerfisins. 

Umsvif sjúkrahússins eru mikil. Lykiltölur LSH í fyrra sýna að þá leituðu 106.699 sjúklingar til sjúkrahússins, framkvæmdar voru 14.583 skurðaðgerðir, 123.956 myndgreiningar og fæðingar voru 3.376. LSH er stærsti vinnustaður landsins, en þar vinna 5.024 manns í 3.872 stöðugildum. 

Lesa meira
New national hospital

Húsnæðismál Landspítalans - 26. mars 2009

Undirbúningur að nýbyggingu fyrir Landspítalann hefur nú staðið um nokkurt árabil. Nýrri sjúkrahúsbyggingu er ætlað að sameina starfsemi hinna fjölmörgu deilda spítalans á einum stað, þannig að til verði ein hentug og vel gerð sjúkrahúsbygging í stað margra tuga aðskilinna og misjafnlega hentugra húsa, sem eru að meginstofni frá árunum 1930 til 1965. Meðan hugmyndavinnan stóð yfir komu fram ýmis heiti til að lýsa vissum þáttum starfseminnar, svo sem hátæknisjúkrahús og háskólasjúkrahús, en ekkert kemst nær meginhugmyndinni um hlutverk Landspítalans en heitið þjóðarsjúkrahús. Það heiti felur í sér að Landspítalanum er ætlað að þjóna sjúklingum af landinu öllu, alveg eins og þörf er á hverju sinni og hvort sem um er að ræða bráðaveikindi eða langvarandi sjúkdóma. Þess vegna þarf að standa vel að byggingum og búnaði fyrir Landspítalann.

Lesa meira